قوانین فروش (سلب مسئولیت)

سلب مسئولیت

همانگونه که بازار فارکس سود بسیار زیادی دارد باید این موضوع را توجه داشته باشیم که ضررهای بسیار سنگین هم خواهد داشت .
این موضوع را مد نظر داشته باشید استفاده از ربات ها ریسک بسیار زیادی را دارند
بازارهای مالی چه خارجی و چه داخلی میتوانند سودهای خیلی خوبی به شما بدهند ، اما در عین حال خطر از دست دادن بخشی یا کل سرمایه وجود دارد و این نکته را باید سرمایه گذاران در نظر داشته باشند که باید تمام جوانب کار را بررسی کنند چون مسئولیت هرگونه سود و ضرر شما به هر دلیلی که باشد مستقیما متوجه خود شما میشود .
استفاده از حجم زیاد در معاملات فارکس میتواند به زیان های بزرگ و همچنین سودهای زیاد منجر شود ، برای سرمایه گذاری در بازار فارکس باید خطرات آن آگاه باشید و آن را بپذیرید . با پولی که توانایی از دست دادن آن را ندارید تجارت نکنید .
ما هیچگونه مسئولیتی را در قبال ضرر مستقیم یا متعاقب آن ناشی از استفاده از ربات ها را نمیپذیریم .

با توجه به این نکته باید توجه داشت که نتایج گذشته لزوماً نشان دهنده عملکرد آینده نیستند .

با تشکر . ربات فارکس